Tantramassage Paradoxaal? (Verslag Inspiratiebijeenkomst)

28-05-2024

Sommigen vinden dat het geen tantra is. Anderen zweren erbij. En uiteindelijk is geen enkele tantramassage hetzelfde.

Tja wat is tantramassage dan eigenlijk? De afgelopen inspiratiebijeenkomst op 22 mei 2024 van Tantrawijzer ging over het onderwerp Tantramassage. Wat maakt een tantramassage anders dan een ‘gewone’ massage? In welke gevallen / mensen zou je tantramassage afraden? En wat verwacht je van een masseur die tantramassages geeft? Genoeg stof om met een groep van 26 mensen, aanbieders en klanten in gesprek te gaan.

De achtergrond(en) van tantramassage

Wanneer je tantramassage bekijkt vanuit de klassieke tantra (een spirituele stroming die in de 10e en 11e eeuw haar hoogtepunt had in India en Tibet) dan is er een makkelijk antwoord: Klassieke tantramassage bestaat niet. Er zijn verschillende meditaties en rituelen waarin ook aanraking en zintuiglijke ervaring een rol spelen. Maar deze zijn niet te vergelijken met de tantramassage die je in deze tijd kan ervaren. Wel hadden tantrika’s de mogelijkheid om massages te ontvangen vanuit de traditionele geneeswijzen uit India (Ayurveda) en Tibet (Kum Nye).
Tantramassage is dus een recent verschijnsel dat is ontstaan in de Westerse Neo-tantra. Eind jaren ‘70 in Duitsland was Andro Rothe waarschijnlijk de eerste die in een professionele setting tantramassage op de markt bracht. Zoals met veel vormen van Neo-tantra wordt er een link gelegd met seksuele bevrijding. En in de beginjaren kreeg tantramassage een rol in het bevorderen van safe sex. Tijdens Aids epidemieën werd tantramassage voor homoseksuele mannen gezien als een veilige manier om hun seksualiteit te beleven.
Tantramassage kent vele vormen en is vaak een rijke verzameling van elementen uit diverse tradities, therapievormen, geneeswijzen, etc. Enkele elementen, en hun inspiratiebronnen, die je in tantramassage terug kan vinden zijn onder andere:

 • Heling/therapie (Psycho-analyse, Reichiaans lichaamswerk)
 • Seksuele bevrijding (Neo-tantra)
 • Kanaliseren van seksuele energie (Taoïsme)
 • Energetische behandeling (Traditionele geneeswijzen)
 • Geen doel hebben, “Zijn met wat er is” (Klassieke tantra)
 • Meditatieve en rituele ervaring (Klassieke tantra)
 • En meer...

Hoewel tantramassage nog relatief jong is, blijft het groeien en verder ontwikkelen.

Met elkaar in gesprek

Na de introductie gingen de deelnemers in kleine groepjes in gesprek over de inspiratievragen. Wat maakt een tantramassage anders dan een ‘gewone’ massage? In welke gevallen / mensen zou je tantramassage afraden? En wat verwacht je van een masseur die tantramassages geeft? Vanuit de aanwezige aanbieders was redelijk veel consent over wat verschillende elementen zijn van een tantramassage als je deze vergelijkt met een gewone massage. Opvallend is dat het toch ook weer paradoxaal lijkt te zijn als je met je mind probeert te pakken wat tantramassage wel of niet is. Het lijkt wel tantra…

 • Het wordt massage genoemd maar eigenlijk is het aanraking vanuit liefde en vertraging alsof het een meditatie is.
 • De massage is veelal op de grond zodat je dichtbij, intiem bent en er bestaat de mogelijkheid deze bloot te ontvangen zodat het hele lichaam inclusief erogene zones en geslachtsdelen mee mogen doen.
 • Er is sprake van gelijkwaardigheid, hoewel vanuit verschillende rollen als gever en ontvanger. De ontvanger ontvangt en geeft niet terug, waarbij wel weer sprake is van uitwisseling van energie. Hij of zij wordt uitgenodigd aanwezig te blijven in zijn/haar lichaam en tegelijk in overgave te gaan. Om te bewegen, geluid te maken en emoties te laten komen, als ze opkomen. Een en ander wel vanuit afstemming vooraf en duidelijke kaders over verlangens en grenzen.
 • Er wordt gevraagd naar de intentie van de ontvanger, hoewel er geen doel is. Wellicht moet je doelloosheid zien in het licht van de actie van de masseur, dus hoe de uiteindelijke massage wordt uitgevoerd. Veelal intuïtief volg je waar je handen je brengen als mens tussen hemel en aarde.

Over wanneer een tantramassage af te raden is, was er een duidelijk antwoord. Het komt erop neer dat de verwachtingen van aanbieder en ontvanger overeen moeten komen. Als de ontvanger een erotische massage verwacht of wellicht dat hij of zij van zijn seksuele trauma wordt afgeholpen, is dit een contra- indicatie om een sessie in te plannen. En omdat geen tantramasseur hetzelfde is, ligt dit natuurlijk ook aan zijn/haar achtergrond, kennis en ervaring wat nog wel of niet meer binnen het aanbod valt. Ook de masseur moet niet méér aanbieden dan hij of zij zelf kan en wil dragen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de ene masseur kleding aan heeft in de massage en een ander naakt masseert. Een heldere intake vooraf kan dit duidelijk krijgen.
Een andere contra-indicatie is als de ontvanger zichzelf niet kan dragen. Tantra is geen therapievorm maar een spirituele ontwikkelingsweg naar bewustzijn. Als er ziektebeelden zijn of risico’s dat een ontvanger niet bij zichzelf kan blijven met volle bewustzijn en hierbij dus ook niet hun eigen grenzen kunnen bewaken, is het niet geschikt. En ook hier geldt weer de kanttekening dat masseurs verschillende skills en achtergronden kunnen hebben en dus ook verschillende soorten sessies en eventuele problematiek kunnen begeleiden.

En wat verwacht je van een tantramasseur? In principe kan iedereen die dat zou willen, met maar ook zonder ervaring, een bordje als tantramasseur op de deur hangen. Eigenlijk wil je gewoon dat een tantramasseur weet wat hij/zij doet, hierover helder communiceert en dit naleeft, ervaring heeft om dit kundig te doen waarbij rekening wordt gehouden met de grenzen van de ontvanger en bovendien dat hij/zij aanspreekbaar is bij eventuele vragen en of klachten. Kortom je wilt dat een tantramasseur ‘professioneel’ is.

Mmmm …. dit lijkt verrassend veel op waar we als TantraWijzer voor staan. Een professioneel tantraveld met aanbieders die zich committeren aan de Ethische Gedragscode waarin duidelijke (procedurele) stappen beschreven staan voor een tantrasessie en de omgang met elkaar. Kortom neem een kijkje op de site www.tantrawijzer.nl als je geïnteresseerd bent in een tantrasessie. En als aanbieder kun je je aansluiten bij TantraWijzer en of een van haar boeiende evenementen om je te blijven ontwikkelen en spiegelen.

Schrijf een reactie